Profesionální péče o interiéry vašich vozidel u M+M Cars

Myjete auto na ulici, před svým domem, na své zahradě, na svém pozemku?

Hrozí vám pokuta, musíte do myčky. Předcházejte přestupkovému řízení!!!

Každý motorista čas od času zjistí, že jeho plechový miláček by zasloužil trochu vody a mýdla. Ale pokud se s autem nevypraví do profesionální mycí linky nebo k profesionálům, kteří myjí vozidla formou bezvodného mytí a začne auto mýt přímo na ulici, na dvorku nebo na zahradě, dopouští se přestupku. Mýt auto takovým způsobem se totiž nesmí.

Mytí aut je ošetřeno ve vodním zákoně. Doslova v něm stojí: „Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, je zakázáno.“

Z tohoto znění by ještě svítala naděje, že pokud najdeme místo, kde ohrožení vod nehrozí, můžeme na něm auto umýt. Ale z omylu nás vyvede ministerstvo životního prostředí. Podle jeho výkladu potenciální ohrožení podzemních vod a potažmo i životního prostředí obecně hrozí kdekoliv. Ministerstvo navíc dodává, že při mytí vznikají odpadní vody, které mohou být znečištěné ropnými látkami. A takovou vodu nelze vypouštět do „nezabezpečené“ kanalizace.

Jediným bezpečným způsobem mytí aut, respektujícím požadavky ochrany vod, je podle ministerstva životního prostředí pouze mytí v profesionálně provozovaných mycích linkách. Za porušení zákona o vodách hrozí lidem pokuta.

Když Vás někdo vyfotí, natočí na kameru - MÁTE VELKÝ PROBLÉM - Pokuty jsou dost vysoké!!!

Co na to odborníci?

Není velkým tajemstvím, že běžná praxe v mytí aut je jiná než představy ministerstva. Pomiňme to, že za mytí auta mimo myčku hrozí pokuta za přestupek, a zkusme se podívat, co si o škodlivosti mytí auta myslí odborníci na sanace škod a ochranu prostředí.

Mytí auta je velmi různorodá činnost, které se může odehrát na různorodých místech.
A proto jej nelze plošně povolit...
Podle Vladimíra Kočího z Ústavu chemie ochrany prostředí pražské Vysoké školy chemicko-technologické bude případné ohrožení prostředí záviset na množství a složení „špíny“, četnosti mytí a citlivosti ekosystému daného pozemku. „Co se špíny týče, tak olejové látky, polyaromatické uhlovodíky, detergenty - všechny tyto láky mohou za určitých koncentrací škodit.
 
„Nicméně za jedinou správnou cestu považuji myčku.“

Pokud se však vody neodvádějí do kanalizace a jen se zasakují (a navíc se využívají mycí prostředky s fosforečnany), pak motorista ohrožuje podzemní a povrchové vody tenzidy, fosforem, případně dalšími složkami saponátů nebo ropnými látkami. „Podzemní vody se pak perou s rozkladem těchto zbytečně do nich přidaných látek,“ říká Bláha. „Použití chlorovaných rozpouštědel nebo jiných odmašťovadel na bázi tvrdé chemie snad ani nepředpokládám.“

TOPlist
Celoroční profesionální péče o interiéry a exteriéry vašich vozidel, těšíme se na další spolupráci u nás v M+M Cars Starý Pelhřimov 4, 393 01 Pelhřimov, IČ86877992 - Zdeňka a Vojta Maurerovi, Provozní doba: pouze na objednání CZIN.eu