ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE VOZIDEL / ANTIKOROZNÍ CENTRUM VOZIDEL

Doba trvání prací: cca 3 dny / Umytí a odmaštění - sušení, odstrojení krytů, zakrytí míst, kam nebudeme aplikovat antikorozní ochranu, následuje ruční odstraňování koroze a její následné ošetření přípravkem proti rzi, po zaschnutí 2x nástřik antikorozní ochranou včetně provedení ošetření dutin podvozků a karosérie antikorozním přípravkem - sušení a opětovné nastrojení krytů

CENY PLATNÉ od 1. 3. 2024

TYP VOZU

PŘÍKLAD MODELU

NÁSTŘIK PODVOZKU/

OŠETŘENÍ DUTIN /

OŠETŘENÍ NÁPRAV

délka vozidla do 3m

Swift, Ignis, Fabia, Corsa, Fiesta

7. 499 Kč

3. 990 Kč

1999 Kč

délka vozidla do 3,5m

SX4, Vitara, S-Cross
Fabia Combi, Sandero, Astra, Golf, Mégane

7. 999 Kč

4. 199 Kč

1999 Kč

délka vozidla do 4m

Octavia, Superb, Mondeo, Passat

8. 999 Kč

4. 499 Kč

1999 Kč

menší off-road

Jimny, Grand Vitara, Lada Niva
Duster, Yeti, Qashqai

10. 499 Kč

4. 499 Kč

1999 Kč

Převážná většina ušlechtilých materiálů používaná při výrobě vozidel, dopravní techniky konstrukcí a strojírenských výrobků všeobecně má z procesu výroby v sobě určitou energetickou „napjatost“, kterou se přirozené procesy (koroze) snaží uvést do původního stavu.Dále vlivem nerovnoměrného složení, různého elektrochemického potenciálu jednotlivých materiálů resp. i částí jejich struktury (krystaly) a vlivu prostředí (vzdušná vlhkost a „kyselost“, voda, chemikálie užívané pro údržbu komunikací atd.) dochází ke korozi kovů, tak jak ji známe například u oceli, kde probíhá plošně na povrchu výrobku, ale i například hloubkově po hranicích krystalů (důlková koroze).

Obdobně velmi intenzivně korodují i barevné kovy (hliník a jeho slitiny). Navíc veškeré konstrukční spoje (svarové, nýtové, šroubové atd. spojují materiály s různým elektrochemickým potenciálem a tím se proces koroze v uvedených místech významně urychluje. Zabraňte jako uživatelé škodám, které vám jinak neodkladně vznikají, kdy jste drahý výrobek uvedli do provozu. Nabízíme vám ucelený „program“ řešení problematiky antikorozní ochrany. Širokou škálu se speciálním určením dle požadavků, různé možnosti aplikační techniky,poradenství,kontrolu podvozku a servis.

Co to je koroze?
Koroze je velmi jednoduchý jev. Způsobuje ho sama příroda. Člověka svým způsobem trestá za to, že se naučil oddělovat některé atomy, které ona už miliony let téměř nerozlučně spojuje. Kovy se v přírodě vyskytují v podobě oxidů. To, co horníci těží, není železo, ale oxid železa, tedy železo svázané s kyslíkem. Úkolem hutníků je tyto prvky od sebe oddělit a získat užitečný kov. Manuel Morcillo, ředitel španělského Národního výzkumného ústavu metalurgického, má prosté vysvětlení: "Tak, jako se o člověku říká, prach jsi a v prach se obrátíš, platí o kovech, že oxidy jsou a v oxidy se obrátí." O některých to platí méně, o některých více. Existuje malá skupinka ušlechtilých kovů v čele se zlatem a platinou, které oxidaci nepodléhají vůbec nebo jen pomalu.

Obecně je koroze definována jako chemický proces, který postupně mění vlastnosti kovu. Nejčastěji je tento proces způsobován oxidací a vede k úbytku kovu, resp. jeho elektronů. V případě železa a oceli je rez porézní a podporuje další postup oxidace až do rozložení celého materiálu. U mnoha lehkých a barevných kovů je to trochu jinak. Tvoří se neprostupná oxidační vrstva (například oxid hlinitý u hliníku nebo patina u mědi), které zamezí další korozi. Vezměme si jako příklad sochu vyrobenou z oceli.

ři styku s atmosférou, která obsahuje kyslík a vodu, se na jejím povrchu vytvářejí vlastně baterie se záporným pólem, v němž železo ztrácí své elektrony, a kladným pólem, v němž voda a kyslík elektrony železa přitahují. Mezi oběma póly se tento neustálý pohyb elektronů projevuje viditelně jako reznutí - vznikají oxidy železa. Tento typ koroze se nazývá elektrochemická. Pokud se přidá ještě síra, vznikají při podobném procesu oxidy síry. Existuje i rychlejší koroze, která probíhá pouze při velmi vysokých teplotách, například při tavbě. Roztavené železo se spontánně spojuje s okolním kyslíkem nebo sírou bez přítomnosti vody. Vznikají opět oxidy železa, kterým se říká struska. Korozi urychlují i některé látky, například chloridy a kyseliny. V oblastech blízko moře s prostředím bohatým na chloridy a v průmyslových oblastech, kde se vyskytují kyseliny, je proto koroze mnohem agresivnější.

Aby program antikoroze měl vůbec smysl musí se dělat poctivě. Po přistavení vozu v první fázi umyjeme podvozek aktivním čističem a tlakovou vodou, poté se demontují plastové podběhy různé krytky atd. Tyto prostory se též očistí a připraví na nástřik, v některých případech se demontuje výfuk apod., karoserie se vysuší odstraní se rez (mechanicky nebo chemicky) nebo se zvolí tzv. diferencovaný zástřik což je podstřik zrezlých míst penetrantem, auto se zabalí popř. se zakryjí části před zastříkáním - např. převodovka, bubny brzd apod. Poté se aplikuje samostatný nástřik a nastrojení v opačném gardu. Kompletní ošetření je naším “stylem“ práce. Z těchto objektivních důvodů nemůžeme s cenou hýbat a ta je stálá.

Dutiny automobilů (prahy, dveře, nosníky atd.), nevyžadují prakticky žádnou přípravu před ošetřením. Díky vysoké vzlínavosti přípravků a vhodnému povrchovému napětí tyto ošetří i nepřístupné prostory a vytěsní z nich vodu. Vlhkost není tedy překážkou dokonalé ochrany dutin. Vosky zabrání přístupů korozních činitelů,vlivem vzlínavosti 30 – 100 mm ošetří dutiny vozu i tam kam jiné systémy( barvy) „nemohou“.

Dá se tedy již započatá koroze definitivně zastavit?
Odpověď: Antikorozní dutinové přípravky vzlínají až do míst mezikrystalické (důlkové) koroze a zabrání jejímu dalšímu průběhu (existující korozi chemicky nepřemění, ale účinně ji pasivují.

Je lepší provádět nástřik v létě nebo je to jedno?
Odpověď: Nástřiky provádíme celoročně.Podvozek je nutný omýt tlakovou vodou a zbavit všech nečistot.Po usušení a odstrojení (např. plastové podběhy, kryty atd.) provádíme nástřik. Dutinový vosk se napustí rozprášením do nepřístupných a přeplátovaných míst.Po aplikaci vytěsní z těchto prostor vodu a vlhkost, svojí vzlínavostí prostoupí veškeré spoje a vytvoří pružný voskový film s několikaletou životností. V případě, že je již konstrukce napadena korozí, zabraňuje jejímu dalšímu průběhu.

NÁSTŘIK PODVOZKŮ VOZIDEL - STŘÍKÁNÍ DUTIN KAROSÉRIÍ - ANTIKOROZNÍ PÉČE O VOZIDLA - NÁSTŘIK PODVOZKŮ A DUTIN KAROSÉRIÍ VOZIDEL - ANTIKOROZNÍ OCHRANA OSOBNÍCH VOZIDEL - KOROZE VOZIDEL - OCHRANA PODVOZKŮ VOZIDEL A DUTIN KAROSÉRIÍ - STŘÍKÁM SPODKY A DUTINY - ANTIKOROZNÍ CENTRUM PELHŘIMOV M+M CARS