ANTIKOROZNÍ PÉČE O VOZIDLA - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pokud má automobil svému majiteli dobře sloužit, pravidelná ochrana podvozku a dutin je nezbytná

Výrobci automobilů se dušují, že podvozky a dutiny moderních automobilů jsou ošetřeny kvalitně, a že jakákoliv dodatečná ochrana je nadbytečná. Ani ten nejkvalitnější antikorozní nátěr ovšem nevydrží navěky. Ochránit všechna exponovaná místa prvotním nátěrem, domníváme se, nedokáže ani výrobce, zejména když se ošetřují pouze nejvíce riziková místa, protože omezování nákladů na výrobu je prvořadý požadavek všech výrobců. A do třetice, antikorozní nátěr po dvou nebo třech letech ztrácí celistvost, a tak nevyhnutně musí docházet k nežádoucímu pronikání vlhkosti...

Nebude se mi nástřik na podvozku loupat?
Odpověď: Antikorozní materiál, který používáme, má univerzální přilnavost a jeho následná obnovitelnost je velmi snadná, dokonale váže na předchozí nástřiky a zásadně nenarušuje žádné materiály ve struktuře vozidla (guma, plasty atd.). 

Mám starší vůz a některá místa jsou už prorezlá, vadí to nástřiku podvozku?
Odpověď: Nástřiku to nevadí, právě naopak. Námi nanášené materiály účinně karoserii chrání /prevence/ a též působí pasivně na již započatou korozi a svojí pigmentací aktivně pracují proti uvedeným procesům. Před samotným nástřikem rez odstraníme mechanicky nebo chemicky. Poté se použije tzv. dvouvrstvá metoda (po vzlínavém přípravku). 

Je lepší provádět nástřik v létě nebo je to jedno?
Odpověď: Nástřiky provádíme celoročně. Podvozek je nutný omýt tlakovou vodou a zbavit všech nečistot. Po usušení a odstrojení (např. plastové podběhy, kryty atd.) provádíme nástřik. Dutinový vosk se napustí rozprášením do nepřístupných a přeplátovaných míst. Po aplikaci vytěsní z těchto prostor vodu a vlhkost, svojí vzlínavostí prostoupí veškeré spoje a vytvoří pružný voskový film s několikaletou životností. V případě, že je již konstrukce napadena korozí, zabraňuje jejímu dalšímu průběhu. 

Dá se tedy již započatá koroze definitivně zastavit?
Odpověď: Antikorozní dutinové přípravky vzlínají až do míst mezikrystalické (důlkové) koroze a zabrání jejímu dalšímu průběhu (existující korozi chemicky nepřemění, ale účinně ji pasivují.